Top Physio bei Google PlusTop Physio bei BlogspotTop Physio bei Facebook

Gólny regulamin

AKTUALNE TERMINY KURSÓW

IFDMO Kurs Button Weiss roteSchrift Schatten Polnisch neu

Kursy IFDMO / Typaldos w Niemczech

Kursy IFDMO / Typaldos w Portugalii

Kursy IFDMO / Typaldos w Szwajcarii

Kursy IFDMO / Typaldos na Węgrzech

BROSZURA FDM

homeflyer2018

Wymagania wstępne dla uczestników szkoleń
Jeżeli nie zostało to inaczej sformułowane w opisie szkolenia, udział  w szkoleniu mogą wziąć fizjoterapeuci, masażyści, osteopaci, lekarze medycyny naturalnej jak też lekarze. W wyjątkowych sytuacjach mogą zostać dopuszczeni studenci medycyny oraz uczniowie szkół fizjoterapii.

Organizacja szkoleń
Organizacja IFDMO nie jest placówką organizującą szkolenia FDM. IFDMO pośredniczy  jedynie w przekazywaniu zapytań odnoszących się do szkoleń do placówek organizujących szkolenia z zakresu metody FDM. Po przekazaniu zapytania za pośrednictwem IFDMO, organizator szkolenia nawiązuje z Państwem kontakt i przekazuje odpowiedni formularz zgłoszeniowy.  Zgłoszenie na szkolenie w formie  pisemnej powinno zostać wysłane drogą pocztową, faksem lub poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na stronie organizatora. Jeżeli w okresie 2 tygodni od momentu odesłania formularza zgłoszeniowego nikt z Państwem nie nawiąże kontaktu prosimy o wznowiony kontakt z organizatorem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznacznym potwierdzeniem udziału Państwa w danym szkoleniu. Kolejność wysłanych zgłoszeń decyduje o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Wypełniając dane osobowe zgadzacie  się na ich dalsze przetwarzanie i przesyłanie do właściwego organizatora szkoleń.

Opłaty
Obowiązują warunki podane przez organizatora szkoleń.

Rezygnacja ze szkolenia
Obowiązują warunki podane przez organizatora szkoleń

Szkolenie nie odbywa się
IFDMO zastrzega sobie bezwzględnie prawo do zmiany terminu szkolenia wynikające ze zbyt niskiej liczby uczestników lub też innych przyczyn, n.p.: możliwość wymiany instruktora prowadzącego szkolenie.  IFDMO nie odpowiada  prawnie ani nie ponosi odpowiedzialności  finansowej, nie wypłaca też odszkodowania  wynikającego z niedopełnienia obowiązków dotrzymania ustalonego terminu  szkolenia spoczywającego na docencie prowadzącym szkolenie. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się ze względu na zbyt niską liczbę uczestników, zostaniecie Państwo o tym poinformowani 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

Odpowiedzialność
The liability of the IFDMO for all claims, outside of this contractual and other legal relationship is limited to wilful intent and gross negligence as far as it is not a violation of a material contractual obligation that result in a danger to life, body or health. The same applies for the liability of subcontractors of the IFDMO. Application demonstrations and exercises that the customer applies to patients or other customers are performed at their own risk.

Filmy video, nagrania dźwiękowe jak też fotografowanie
IFDMO nie zezwala na  wykonywania jakichkolwiek nagrań. Jeżeli docenci zezwalają na dokonywanie nagrań tak można te wykorzystywać jedynie do celów prywatnych. Nie zezwala się na ich kopiowanie, powielanie,  jest to łamaniem praw autorskich. To samo dotyczy skryptu szkoleniowego i innych materiałów udostępnionych na szkoleniu.


Tytuł  FDM-Practitioner
Informujemy  Państwa iż tytuł FDM - Practitioner nie jest tytułem wykonywanego zawodu a jedynie informacją kierowaną do pacjenta o poziomie wykształcenia terapeuty. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt iż prawo  w Niemczech pozostawia bardo dużo miejsca na interpretację tego tytułu. W Niemczech jak i w wielu innych Państwach EU brakuje jasnych regulacji prawnych dotyczących samego zawodu fizjoterapeuty jak i zakresu jego działań terapeutycznych. Tak też IFDMO zaleca wszystkim terapeutom pracującym metodą FDM ukończenie szkoły dającej tytuł lekarza medycyny naturalnej.


Ogólne warunki firmowe, uczestnictwa w szkoleniach  oraz wpis na listę terapeutów międzynarodowych IFDMO

Rejestracja podstawowa  na międzynarodowej liście terapeutów FDM
Terapeuci  którzy ukończyli kursy FDM 1 - 3 lub kurs intensywny, mogą dokonać wpisu na listę terapeutów międzynarodowych organizacji IFDMO. Koszt rejestracji to 25,00 €*/ rok. Okres zaczyna się w momencie  uruchomienia przez operatora i przedłuż a się automatycznie  jeżeli nie zostanie dokonana rezygnacja na 4 tygodnie przed upływem terminu podpisania umowy.
     
Rejestracja VIP  na międzynarodowej liście terapeutów FDM
Terapeuci którzy zakończyli poziom I, mogą dokonać rejestracji VIP  na międzynarodowej liście  terapeutów IFDMO. 

Wpisy - VIP są umieszczone przed wpisami standardowymi. Opłata roczna wynosi 75€. Wpis przedłuża się automatycznie o rok jeżeli nie zostanie zgłoszona rezygnacja na 4 tygodnie przed upływem terminu. Zarejestrowani terapeuci zobowiązują się do nie rozliczania zabiegów FDM z wykorzystaniem recept i skierowań lekarskich.  Zgłoszenia VIP są uporządkowane wg. kodów pocztowych, potem wg. porządku alfabetycznego.
IFDMO ma prawo do sprawdzania wpisów VIP z ewentualnością ich odrzucenia.

Za przelinkowanie strony IFDMO terapeuta otrzymuje 3 miesiące gratisowego wpisu. Jeżeli w trakcie ustawowego terminu przelinkowanie zostanie usunięte, terapeuta traci prawo do darmowych 3 miesięcy na liście VIP.
Terapeuci wpisani na listę VIP IFDMO są zobligowani do dokonywania bieżących aktualizacji dotyczących zmiany danych kontaktowych.

Zarejestrowani terapeuci zobowiązują się do nie rozliczania zabiegów FDM z wykorzystaniem recept i skierowań lekarskich. 
Przy złamaniu warunków tej umowy terapeuta otrzymuje ostrzeżenie.  Przy ponownym złamaniu warunków umowy zostanie usunięty z międzynarodowej listy terapeutów IFDMO.

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies entsprechend unserer Datenschutzrichtlinien setzen und verwenden. Mehr Infos.